Franczyza żłobka Bobolinio

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Od franczyzobiorców oczekujemy przede wszystkim:

 • motywacji, zaangażowania, przedsiębiorczości,
 • wysokiej kultury osobistej i przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 • dysponowania lokalem własnym lub wynajętym, lub planowanym do wynajęcia w dowolnej lokalizacji, o powierzchni ok 150 m2 lub większym, z dostępnymi miejscami parkingowymi, na parterze, najlepiej z terenem zielonym, lub prowadzenia żłobka w lokalu wskazanym przez Franczyzodawcę,
 • utworzenia lokalu żłobka wg wytycznych sieci (kolorystyka, wyposażenie).

Franczyzobiorca może:

 • Samodzielnie prowadzić własne przedsiębiorstwo,
 • ustalać warunki finansowe w swoim przedsiębiorstwe (np. wysokość czesnego od Rodziców),
 • wprowadzać do oferty żłobka własne pomysły na zajęcia dodatkowe.

Kto może zostać franczyzobiorcą?*

 • Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym. bezrobotni, mamy wychowujące dzieci, studenci, nauczyciele itp.),
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w innych branżach, którzy planują zmienić albo rozszerzyć profil działalności,
 • inne ambitne i przedsiębiorcze osoby, która szukają dobrego pomysłu na biznes.
WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCÓW

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCÓW

 • Know-How, wsparcie organizacyjne przez cały okres współpracy,
 • wyposażenie profesjonalnej sali doświadczania świata do stymulacji zmysłów,
 • pomoc merytoryczna w wyborze lokalizacji i przy podpisywaniu umowy najmu, pomoc merytoryczna specjalistów pedagogicznych,
 • pozyskanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie placówki pokrywającej 80% lub 85% wartości utworzenia placówki oraz pomoc w pozyskaniu finansowania z niskooprocentowanego kredytu ze wsparciem środków z UE,
 • wskazanie innych źródeł finansowania bez angażowania środków franczyzobiorcy
 • ogólnopolska promocja marki system zarządzania placówkami (harmonogramy pracy placówki, umowy z pracownikami, dostawcami),
 • jednolity, oparty na spokojnych barwach wizerunek placówek oraz nadzór nad wykonaniem aranżacji lokalu,
 • pomoc przy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń (warunki techniczne, sanepid, p-poż, urzędy miast/gmin, księga HACCP),
 • strona internetowa, materiały marketingowe, marketing przez cały okres trwania współpracy,
 • szkolenia dla personelu
 • konkursy dla Rodziców i personelu z nagrodami dla osób opłacających regularnie czesne, pracujących efektywnie itp.

Co zyskuje Franczyzobiorca?

 • Własną firmę w pełni zarządzaną przez siebie,
 • satysfakcję z bycia szefem,
 • profesjonalny wizerunek działalności,
 • niepowtarzalną, unikatową nazwę i nietuzinkowe logo,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • możliwość wymieniania doświadczeń z innymi franczyzobiorcami,
 • bycie w grupie a nie w pojedyńczej  jednostce której znacznie ciężej utrzymać się na rynku,
 • i wiele innych.


Wykaz dostępnych lokalizacji franczyz żłobków znajduje się w zakładce ŻŁOBKI.


*Franczyzodawca zastrzega sobie prawo wyboru Franczyzobiorcy jak również prawo do odmowy przyjęcia kandydata do sieci.